CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Tài khoản: Cao Khả Thành

Số tài khoản: 86787988

Ngân hàng ACB

CN Văn Lang

Lưu ý:

Vui lòng ghi rõ thông tin số đơn hàng trong nội dung thanh toán để Greenhome có thể ghi nhận công nợ chính xác.

Trong trường hợp quý khách quên số đơn hàng, vui lòng ghi mã Khách Hàng.

 

Nếu quên cả số đơn hàng lẫn mã KH thì ghi họ tên đầy đủ, số điện thoại liên lạc và địa chỉ email dùng để đặt hàng của Quý khách

    Gọi ngay Maps MUA NGAY Live chat